Hlavní výhody

Tohle vám garantujeme!

Víme, co je pro vás důležité. Náš systém je výsledkem zkušeností a praxe.

Vše máte pod kontrolou

Vše máte pod kontrolou

Dohodneme si pevný plán postupu a časový harmonogram. Stanovíme priority i jasná pravidla. Prodej vaší nemovitosti tak plně řídíte vy.

Při prodeji nemovitosti v aukci se držíme domluveného plánu a mnohokrát osvědčených postupů. Přesně víte, co se právě děje, a jaký bude další krok. Víte proč a jak bude probíhat příprava, kdy začínáme inzerovat a jaká je odezva na inzertní nabídku. Víte, kdy se budou konat prohlídky, i kdy bude vaše nemovitost prodaná. Vaše potřeby, podmínky a priority stanovujete vy. My je důsledně prosazujeme a o všem důležitém vás průběžně informujeme. Díky velkému počtu námi obstaraných zájemců a konkurenci mezi nimi nevzniká žádný prostor pro slevy, zdržování, nechtěné ústupky či nepříjemné čekání na cokoliv, co nemůžeme ovlivnit. Žádné komplikace nás nepřekvapí.

Prodáte nejlépe, jak je možné

Prodáte nejlépe, jak je možné

Vyvoláním značného zájmu a využitím principu aukce získáte maximální cenu a nejlepší možné podmínky.

U prodeje nemovitosti v aukci neexistuje žádný cenový strop. Slevy nepřipadají v úvahu, cena vaší nemovitosti může jít jen nahoru. Velkou roli zde ovšem hraje kvalita komunikace a důvěra zájemců v celý proces, jejich průběžné dojmy, pozitivní emoce a také osobní motivace ke koupi. Důležitá bývá například vazba zájemců k lokalitě, rodinné, osobní či pracovní důvody, časové možnosti, potřeba brzkého stěhování a další aktuální potřeby. Cena vzešlá z aukce je nejvěrohodnějším a nejvíce objektivním způsobem ocenění vaší nemovitosti - lepší než odhady, analýzy či znalecké posudky. Jedná se o přímou a férovou tržní dohodu dvou stran, s právem nabídnout vlastní cenu a podmínky na straně zájemce a právem výběru nejlepší nabídky na straně prodávajícího.

Vyberete si z více kvalitních nabídek + nemusíte prodat

Vyberete si z více nabídek

Z nabídek zájemců si snadno vyberete tu nejvýhodnější. Podle vašich kritérií a priorit. Nebudou-li nabídky dobré, prodat nemusíte.

Kritéria pro vyhodnocení nabídek stanovujete vy - podle vašich potřeb, cílů a priorit. Upřednostníte nejvyšší cenu, rychlost zaplacení, možnost v nemovitosti ještě nějakou dobu bydlet, příp. sympatie vůči zájemci anebo jiné hledisko? Předložené nabídky budou obsahovat všechny důležité informace, např. o způsobu financování kupní ceny (úvěrem či vlastními prostředky), požadovaném termínu předání nemovitosti nebo třeba žádost o ponechání konkrétního vybavení. Jedna z nabídek bývá obvykle jednoznačně nejlepší, ale často obdržíme skvělých nabídek hned několik, a z nich si pak můžete pohodlně vybírat. Pokud ovšem žádná nesplní vaše očekávání, můžete je také všechny odmítnout a celý proces jednoduše zopakujeme. Máte tak maximální svobodu a zcela otevřené možnosti volby.

Je to rychlé, účinné a spravedlivé

Je to rychlé, účinné a spravedlivé

Prodej nemovitosti v aukcu je svižný a promyšlený proces. Do 30 dnů bývá zarezervováno. Jasná a férová pravidla oceňují i kupující.

Takto přehledný a efektivní způsob prodeje nemovitostí je na českém trhu výjimečný. Podmínky obchodu a pravidla transakce jsou od první chvíle pevně daná, jednoznačná a všem známá. Každý zájemce ví, jakým způsobem a do kdy je třeba podat kupní nabídku, co má nabídka obsahovat, a také kdy bude rozhodnuto a prodáno. Všichni zájemci dostanou předem k dispozici veškeré informace a dokumenty k nemovitosti, a rozumný čas na své rozhodnutí. Z těchto důvodů je prodej nejlepší nabídce respektovaný a oblíbený i u kupujících. I oni oceňují, že předem znají všechny informace, termíny a pravidla, která jsou snadno pochopitelná, spravedlivá a neměnná. Majitel ve stanoveném čase spolehlivě prodá svoji nemovitost nejlepší obdržené nabídce, a kupující získá nemovitost za jím nabídnutou cenu. Je to jasné, vyvážené a kultivované.

Metoda přitahuje kvalitní zájemce

Přitahujeme kvalitní zájemce

Díky správně nastavené výchozí ceně a přehledným podmínkám upoutáme pozornost všech ke koupi připravených zájemců.

Nemovitost prodávaná v aukci je i díky správně nastavené výchozí ceně atraktivní a vyvolává velký zájem a zvědavost kupujících. Pro svoji rychlost a pevně stanovený čas prodeje přitahuje nabídka především vážné a motivované zájemce, kteří jsou skutečně připraveni koupit. Kratší doba inzerce a pevné termíny prohlídek umožňují intenzivní marketing. Využíváme široké spektrum reklamních prostředků a aktivit, včetně kampaní na sociálních sítích a nejmodernějších nástrojů pro prezentaci nemovitostí. Jen tak je možné oslovit a přivést na prohlídky mnohem více potenciálních kupujících než při běžném prodeji. 

+

A může přijít i nečekaný bonus

Může přijít nečekaný bonus

Zhruba při každém 3. prodeji se stává, že některé nabídky jsou dramaticky vyšší, než inzerovaná cena. Až o desítky procent.

Dosažení významného navýšení prodejní ceny v řádech desetitisíců až statisíců korun je u prodeje nejlepší nabídce poměrně běžné. Někdy ale dosahujeme i zcela unikátních výnosů, jako 500.000 Kč, 600.000 Kč nebo dokonce 1.000.000 Kč i více nad inzerovanou cenu. Takovéto nečekané peníze "navíc" jsou pro vlastníka nemovitosti vždy příjemným překvapením a jakýmkoliv jiným způsobem prodeje není možné je získat. V podstatě vám tak prodej vaší nemovitosti může vydělat třeba i na krásnou dovolenou, nové auto či chatu. A to nás pak opravdu nesmírně těší. Pevně věříme, že se nám to společně podaří i při prodeji vaší nemovitosti. Těšíme se, až vás poznáme!

Nic složitého
na tom není

Napište nám nebo zavolejte na 731 007 311. Tohle je jasná výhra!

* Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů